Kırk Hadis

Hadis rivayetlerini kendi penceremizden anlama gayreti

18 Şubat 2006 Cumartesi

Hadisler Üzerine

Hadis ilmi önemli. Çünkü Kur'an'ı hayatımıza geçirebilmek ancak Peygamberimizin (salât ve selam onun) yaşamını içselleştirip, onu "örnek" almakla -taklit etmekle değil- mümkün.

Hadisleri bizlere ulaştırmada hadis imamlarına çok şey borçluyuz. Onlar ilk dönemlerde süzgeç gibi çalıştılar. Görülmemiş bir titizlikle 200 senede kendilerine kadar ulaşan yüz binlerce sözden sadece bir kaç binini seçtiler. Hadisleri rivayet zinciri açısından değerlendirip sahih, zâif ve bunların arasındaki birçok terimle sınıflandırdılar. Senetlerin sıhhatinin ardından elbette hadis metinlerinin de Kur'an'a ve sünnete uygunluk açısından değerlendirilmesi önemli. Sahih olarak nitelendirilen bir hadisin metni yanlış olabileceği gibi, zâif sayılan bir başkası da gerçeği söylüyor olabilir. Bunlar çok küçük ihtimal taşısalar bile mümkün durumlardır. Bize düşen, hadisleri ancak sağlam, güvenilir kaynaklardan öğrenmek ve nakletmektir.

Buradaki sayfalar sahih senetlerle rivayet edilmiş kırk hadis üzerine düşülen satırlardan oluşuyor. Her bir söz yol gösterici bir ışık gibi. Umuyoruz ki, hadis rivayetlerini kendi penceremizden anlama gayreti, "ahlâkı Kitab'ımız" olan Rasul'un (salât ve selam ona) hâlini kendi hayatlarımıza yansıtmaya destek olur. Anlamların satırlardan gönüllere yerleşmesi duası ve ümidiyle.

Kırk Hadis (alfabetik liste)
Allah'ın kulu ve elçisi
Ayırıcı Soru
Bir Olmak
Doğru ol!
Doğruluk ve Kalp
Döngü
Dönüş ancak O'na
Dünyalar onun olmuştur
Eski bir dost görmüş gibi
Ey Dost!
Garip bir Yolcu gibi
Gerçek Pehlivan
Gerçek Zenginlik
Gönüller Yapmaya Gelmek
Görünenler ve Hakikat
Göz Tokluğuyla
Güneş nereye gidiyor?
Hayırdan Mahrumiyet
Hayırları Tüketenler
İçiyle Dışıyla
İhtiyarladıkça gençleşir
İki Söz
İlim Yolunda
İnsan
İsraf ve Kibre Kaçmadan
Kim mutlu?
Mevlâm görelim neyler
Namazı Kaçıran
Nefsin Gözü
Neyi seversek, O'nu seviyoruz
Ömür binasının taşları
Orta Yol
Oruç Nedir?
Selam olsun
Sığınılacaklar
Şükür Bakışı
Tüm İnsanlık İçin
Uyaran ve Müjdeleyen
Yeşil ağaca benzer
Yolumuzun Güzelliği